Ajalugu
Tallinna Lasteaed KIIKHOBU alustas tööd 25. märts 1970, kandes siis nime Tallinna 137. Lastepäevakodu. Lasteaed on ehitatud kooperatiivselt 16 asutuse poolt.
Lastepäevakodu alustas tööd 12 rühmalisena 280 lapse jaoks, mis komplekteeriti eelkõige nende asutuse töötajate lastega.Koostöö nende asutustega sujus ladusalt. Aastate möödudes kujunes NORMA`st meie lasteasutuse sponsorasutuseks.
1975. aastast on lasteaed TPÜ (praegu TLÜ) üliõpilaste praktika baasmajaks.
1976. a. on meie lasteaial märk, mille sai iga koolimineja. Sellel märgil oli kujutatud Kiikhobu koos selleaegse lasteaia nimetusega.
1997. aasta 12.maist kandsime nime Tallinna Lastepäevakodu KIIKHOBU;
1999. aasta 17.novembrist Tallinna Lasteaed KIIKHOBU.
2000. aastast on lasteaial ka oma laul „ KIIKHOBU“ sõnade autoriks õpetaja Leonore Roosimägi, muusika autoriks Jaan Riives.
Kuni 2000. aasta 28. veebruarini oli lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks Mustamäe LOV Haridusosakond
2000.aasta 01. märtsist sai kõrgemaks organiks Tallinna Linna Haridusamet
2003 aastal seoses Hollandi-Eesti keskkonnaharidusliku projektiga „Aiatuulik“ asus MTÜ Koolitus ja Nõustamiskeskus HARED koolitama asutuse personali. Tänu õpetajate süvateadmistele keskkonnaharidusest õpetati lapsi ümbritsevat maailma vahetult nägema, kogema ja läbi elama. Oma tegevuse kogemused ja hinnangud edastasid õpetajad kolleegidele näidates, et keskkonnaharidus on väga tänuväärt teema, mille kaudu saab kujundada lastes nii vaimseid-, kehalisi- kui sotsiaalseid omadusi.
27.03.2009  on Tallinna Lasteaed KIIKHOBU  akrediteeritud kui  vastuvõttev organisatsioon - Euroopa Liidu kodanikuhariduse programmi Euroopa Noored alaprogramm 2 - Euroopa vabatahtlik teenistus. Igal aastal on lasteaias tegutsemas noor vabatahtlik Euroopast.