Tere tulemast!

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 1 sõimerühm, 3 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.

Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. 
Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.

Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".
Tallinna Lasteaed Kiikhobu liitus märtsis 2023 Rohelise kooli programmiga.                                                     
Septembris 2023 liitusid Kiikhobu lasteaiaga koostöös noOR MTÜga kaks ESC vabatahtlikku Saksamaalt - Ida ja Jana. 

 
Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 10-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

2023/24 õppeaastal jätkame õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimist projektõppe-meetodil, kus arvestatakse last huvitavate teemadega ning kus laps väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist.
Juunikuus on valverühm Naksitrallid


AVATUD RÜHMAD 25.06  – 28.06

24.06 on lasteaed pühadeks suletud

NAKSITRALLIDE RÜHM võtab vastu Naksitrallid ja Mõmmid
PÄIKESEJÄNKU RÜHM võtab vastu Päikesejänkud
TEMBU-VEMBU RÜHM võtab vastu Tembu-Vembud
PAILAPSE RÜHM võtab vastu Pailapsed ja Muumid
KATI-MATI RÜHM võtab vastu Kati-Matid ja Mikud-Mannid
KRÕLLI RÜHM võtab vastu Krõllid
PÄTU RÜHM võtab vastu Pätud

Valverühm on Kati-Mati
AVATUD RÜHMAD 01.07  – 19.07

NAKSITRALLIDE RÜHM võtab vastu Naksitrallid, Kati-Matid ja Mikud-Mannid

PAILAPSE RÜHM võtab vastu Pailapsed, Tembu-Vembud ja Muumid

KRÕLLI RÜHM võtab vastu Krõllid, Pätud ja Mõmmid

PÄIKESEJÄNKU RÜHM võtab vastu Päikesejänkud ja Liivaku l/a lapsed

Valverühm on PäikesejänkuVastavalt vajadusele võidakse teha 25.06 - 19.07 rühmade jaotuses muudatusi.

Rühmades töötavad erinevate rühmade õpetajad ja õpetaja abid. 

Kiikobu lasteaia orav

Lapsed ja vanemad on ehk juba märganud, et lasteia hoovil on suur puidust orav. Selle kuju kinkis lasteaiale skulptor Arsen Kljan. Suur tänu!
 


MEIE TEGEMISED 2023/24 õppeaastal Naksitrallid Arte Välejalal

6. juunil käis Naksitrallide rühm Tallinna Arte Gümnaasumi poolt korraldatud spordipäeval, kus pandi proovile oma sportlikud võimed, vastupidavus, kiirus ja osavaus. Naksitrallid olid väga püüdlikud ja osavad ning preemiaks anti kooli poolt ka magus auhind. Aitäh Tallinna Arte Gümnaasiumile toredale üritusele kutsumast!
Raamatukogu tuli taaskord külla

24. mai hommikupoolikul sõitis Kiikhobu õuele raamaturatas, külla tulid toredad töötajad Kännukuke raamatukogust, kes tutvustasid meie lastele erinevaid raamatuid ja vahvaid mänge.
Aitäh Kännukuke raamatukogule!Kiikhobu lapsed "Õue raamatupesa" avamisel

Igal aastal valmistavad koolid põnevaid õppevahendeid lasteaedadele. Koostöös TAHJÜ-ga ja koolide tööõpeõpetuse õpetajatega selgitatakse välja parimad ideed, mis on seoses ka teemaaastatega ja valmivad vahvad uued õppevahendid lasteaedadele. Sel aastal saavad kõik Tallinna lasteaiad endale "õue raamatupesa", mis loob lastele võimaluse õues mugavalt raamatuid lugeda ja vaadata. Kiikhobu lapsed käisid "õue raamatupesa" tutvustaval avaüritusel ning said seal esinemisega suurepäraselt hakkama. Aitäh õpetajatele ja lapsevanematele, kelle kaasabil üritus õnnestus!


Näitus "Rahvariided 100 aasta pärast"

Kati - Mati rühm osales keele ja kultuuri teema-aasta ülelinnalisel näitusel „Rahvariided 100 aasta pärast“, kus oli ülesandeks välja mõtelda, missugused võiksid rahvariided 100 aasta päras välja näha. Erinevate lasteaedade ideedest korraldati Vabaduse väljaku tunnelis näitus. 15. mail käisid lapsed Muumide, Naksitrallide, Mõmmide ja Krõlli rühmadest koos muusikaõpetaja Eva-Brittaga näitust avamas ning esinesid seal lauludega ning tantsudega. Alates 15. maist on näitus kõikidele avatud. Minge uudistama!
Aitäh Kati-Matidele ja esinejatele! 
Maijooks ja talgud Kiikhobu lasteaia hoovil 9. mail

9. mail toimus Kiikhobu hoovl  lapsevanemate abil usin töö tegemine - korrastati hooviala ja rühmaväljakute platse. Rühmaväljakutel toimusid ka piknikud, kus maitsti kodudest kaasa toodud head ja paremat. Peale koristust toimus ühiselt sel korral maijooks, kus vanemad koos lastega lahendasid erinevaid ülesandeid ümber lasteaia aia.
Täname kõiki peresid, kes  appi tulid ning Mustamäe Linnaosa Valitsust, kes varustas meid töövahenditega. 

Koolieelikute volbritrall 30. aprillil 

30.aprillil pidasime 6-7a lastega ühe toreda volbritralli, kus laususime nõialoitse, tantsisime nõiatantse ning sõime pidusööki. See oli üks tore lõunaaeg, kus magama ei mindudki. Sügisel ootab kool!

Südamenädal Kiikhobus 16-22. aprilill


Südamenädalal keskendusime terviseteemadele, saime kõik iga päev õues kell 11.00 kokku ja tantsisime üheskoos. Tantsud mõtlesid välja rühmad ise ja õpetasid teistelegi.

Õuesõppepäev 15. aprillil

Täna saime õues kokku ja avasime üheskoos õuesõppeaja. Kõigepeal rääkis Sammalhabe putukate tähtsusest looduses, siis lõime tantsu ja orienteerumine BINGO lehega saigi alata...


Teater! Teater! Teater!

Märtsikuu oli teatrikuu ja teatrit tegime meiegi. 
Lasteaia sünnipäevanädalal etendasid Kiikhobu väikesed ja suured kaaslastele vahvaid lugusid. Mõmmi rühma lapsed etendasid "Suur maarlitöö", Naksitrallid "12 kuud", Kiikhobu õpetajad ja juhtkond "Ämbliku sünnipäev". Naksitrallid esinesid oma etendusega veel aprillis Mustamäe teatrifestivali raames külalistele Männi, Kikase, Mooniõied ja Õunake lasteaedadest.
Teatrirõõmu oli palju!
Munajaht Männi pargis

Kevadpühade ja peagi saabuva nutikuu eel kutsusime teisi Mustamäe lasteaedasid Männi parki orienteerumismängule „Munajaht“. Orienteerumismängus osalemiseks oli vajalik omada internetiühendusega nutiseadet ning sellesse laadida Loquiz rakendus.
27.märtsi hommikupoolikul kogunesidki Männi parki 11 Mustamäe lasteaia suured ja väikesed, et pidada maha üks orienteerumisjaht. Kokku osales munajahil 125 last, kes olid jaotatud gruppidesse, igas grupis maksimaalselt 8 last. Soojenduseks tantsisime üheskoos ühe lõbusa tibutantsu. Orienteerumismängus tuli leida nutirakenduse abil asukohad maastikul ning lahendada erinevaid ülesandeid. Iga õige vastus andis punkti. Orienteerujad olid väga tragid ja usinad, kõik suutsid õiged paigad üles leida ja punkte koguda. Lõpp-punktis ootas kõiki osalejaid magus auhind.
Täname osalejaid Männi, Delfiini, Pallipõnni, Kikase, Sõbrakese, Tähekese, Lehola, Tammetõru, Liivaku, Kiikhobu ja Rõõmupesa lasteaedadest! 


Lasteaedada külastasid alushariduse juhid Aserbaidžaanist

Märtsi eelviimasel nädalal külastasid Mustamäe lasteaedasid Kadaka, Kiikhobu ja Vesiroos alushariduse juhtide delegatsioon Aserbaidžaanist.
Tallinna Lasteaias Kiikhobu tutvusid külalised Rohelise kooli programmiga, õuesõppe ning linnaaiandusega. Kuigi lasteaia õuel veel peenras ja kasvuhoones taimed ei kasva, saime neile rõõmuga näidata juba toas kasvavaid taimi – tomateid, paprikaid, erinevad lilli ning fotode näol andsime ülevaate eelmiste aastate tegevustest aias ning varasematest aiasaadustest. Samuti tutvustasime neile Rohelise kooli teemasid, millega oleme sellel õppeaastal süvendatult tegelemas, rääkisime prügi sorteerimisest, jääkmaterjalide kasutamisest kunstitegevustes ning õuesõppe põhimõtetest.
Külalised tundsid huvi, kas lasteaias töötab eraldi inimene, kes hoolitseb peenarde ja kasvuhoone eest ning kuidas taimed peavad vastu, kui nädalavahetusel keegi neid ei kasta. Selgitasime, et hoolitseme taimede eest  ühiselt ning õnneks ei ole Eestis nii palavaid päevi ja öid, mis võiks taimedele paari päevaga pöördumatut kahju teha.
Külalisi hämmastasid meie lasteaia hoovil olevad mängu-poriköögid,  porikunsti tegevused ning see, et lapsed võivad õues mustaks saada ja lapsevanemad ei pahandagi selle pärast. Loodame, et saime Kiikhobu lasteaia poolt külalistele mõne vahva idee või kogemuse kaasa anda.Üritused emakeelepäeva raames

Alustasime emakeelepäeva tähistamisega juba kolmapäeval 13.03. kui kõik soovijad said lasteaia koridoris mängida sõnamängu "Tee uus sõna muutes ühte tähte". Sõnad, mis läksid muutmisele olid "Tere" ja "Keel". Nendest tekkis ühe tähe muutmisega palju erinevaid sõnu.
Emakeelepäeva 14.03. tähistasime üheaegselt Eno Raua jutu "Sipsik ja kevadised veed" kuulamisega. Pärast joonistasid lapsed jutuga seonduvaid pilte, millest avasime ka näituse.
15.03. mängisime telefonimängu. Muumidele ja Naksitrallidele läks teele majandusjuhataja ja õppealajuhataja poolt sõna ÜLLATUSMUNA. Tagasi majandusjuhataja poole jõudes oli ÜLLATUSMUNA muutunud sõnaks KANDIK. Õppealajuhataja poole jõudis sõna ÜLLATUSMUNA tagasi.

Ilusat emakeelepäeva!

Eesti Vabariigi aastapäeva aktused

22. veebruaril tähistasime saalis saabuvat EV 106 aastapäeva. Koos saime laulda, lugeda luuletusi ja tantsida.
Ilusat 106 aastapäeva!
Külalised Kaitseliidust

16. veebruaril tulid lasteaeda külla kaitseliitlased, kes tutvustasid meie koolieelikutele Kaitseliidu tegevust ja varustust. Põnevust jagus küllaga. 
Aitäh kaitseliitlastele meile külla tulemast ja õpetaja Mairele, tänu kellele külaskäik teoks sai!


10 palli mäng 

7. ja 14. veebruaril käisid osad meie 6-7 a lapsed liikumisõpetaja Marjuga Mustamäe Huvikooli poolt korraldatud pallimängul. Saavutati tubli II koht!
13. veebruari VASTLAPÄEV

Täna said kõik aiarühmad vastlapäeva puhul õues kokku, tantsisime kaerajaani ja panime proovile oma oskused erinevates sportlikes tegevustes. Külalistena osalesid meie vastlapäeval ka Tallinna Arte Gümnaasiumi II klass.
Toredat vastlapäeva!

 8. veebruari LUULEKONKURSS

Täna toimus meie lasteia aiarühmade laste luulekonkurss. Kõik lugejad olid väga julged esinejad ning igat ühte ootas selle eest ka väikene üllatus. Aitäh kõikidele luuletuste lugejatele ja ka nendele, kes aitasid luuletused lastel kenasti selgeks saada!8. jaanuaril tuli külla SUUSABUSS

Kõikidel 6-7a lastel on suusatamisoskus veidi selgemaks saanud, sest saime seda harjutada suusainstruktori juhendamisel. Kui algus oli mõnel lapsel pisut raskem, siis lõpp läks lõbusamalt ja suusatamise käigus väike lummepostatus tegi juba nalja.Uue aasta tervitus Kiikhobu lasteaias

2. jaanuaril paukus õues krõbe pakane. See aga ei takistanud meid uut aastat vastu võtmast ja tegime seda üheskoos saalis. 
Toredat saabuvat Puudraakoni aastat!

 


Advendiaeg Kiikhobu lasteaias 

4. detsembri hommikupoolikul süütasime advendiaja alguse puhul üheskoos õues advendilaternad, 11. detsembril tantsisime Päikesejänkude rühma juhendamisel lõbusa jõulumuusika saatel.
4. detsembri õhtul ootasime advendiaja saabumise puhul lapsevanemaid kuulama ja vaatama laste esinemist. Enne kontserte toimus Kiikhobu suurte ja väikeste poolt küpsetatud piparkookide müük. Müügist saadud tulu annetasime heategevusprogrammile "Märka ja Aita".
Aitäh kõikidele, kes tulid ja aitasid head teha!
18. ja 19. detsembril tuli lastele külla jõuluvana ning iga rühm sai jõuluvanaga vestelda, laulda, tantsida ning muidki lõbusaid tegevusi teha.

 Keskkonna-hommikud 21. ja 22. novembril
 

Jäätmetekke vähendamise nädala raames toimusid Kiikhobu lastele keskkonna-hommikud, kus arutleti, kuidas prügi mõjutab meie elukeskkonda ning keskkonda hoidvate käitumisviiside üle. Lapsed olid agarad oma mõtteid avaldama ja usinad sorteerijad.Kiikhobu lasteaia isadepäev 7. ja 8. novembril


Saabuva isadepäeva puhul ootasime isasid koos oma lastega õhtupoolikul putru sööma ning peale seda toimusid õues rühmade vahelised jõu-ja osavuskatsumused. Hõimukuu raames meisterdas iga rühm oma rühma hõimuplakati, mis ka õhtul õue kaasa võeti. Õu oli hõiskeid ja rõõmukilkeid täis.
Aitäh kõikidele peredele, kes üritusest osa võtsid!


Kiikhobu helkuripuud

30. oktoobril saime Kiikhobu väikeste ja suurtega kokku, et pöörata tähelepanu helkuri vajalikkusele pimedal ajal. Lasteia hoovil on nüüd kaks põõsast, mille küljes ripuvad helkurid. Sealt võib vajadusel igaüks endale helkuri võtta ja selle oma riietele riputada.

Aitäh kõikidele, kes helkuripuude tarbeks helkuri kaasa tõid.


Päästeameti koolitusprojekt lastele „Tulest targem“


24. ja 26. oktoobril on lasteiaias külas Nõmme Päästekomando päästjad, kes tutvustavad lasteaia 6-7 a lastele tuletõrjeautot, päästevarustust ja -tehnikat ning arutletakse tuleohutuse teemadel (tulekahju tekkepõhjused, kuidas tulekahju korral käituda ning kuidas kasutada õigesti suitsuandurit).

Aitäh Nõmme Päästekomando meeskonnale!
Tegus ja lõbus õpetajate päev 5. oktoobril

Õpetajate päeval oli lasteaed siginat-saginat ja rõõmukilkeid täis. Rühmadesse olid koos lastega tulnud tegutsema lapsevanemad ja koos võeti ette põnevaid tegevusi. Elevust lastes tekitasid lisaks Tallinna Arte Gümnaasiumi 9 klassi õpilased, kes õpetajate päeva puhul lastega mängima tulid. 
Suur tänu lapsevanematele ja Arte koolile, et meie lasteaia päeva eriliseks muutsite!

Arte Välejalg 28. septembril


28. septembril käisid meie Naksitrallid Tallinna Arte Gümnaasiumi kooli staadionil Arte Välejalgade teatevõistlusel, kus võistlesid lisaks Kiikhobu Naksitrallidele Arte Gümnaasiumi 1. klassid, Sinilinnu, Kikase, Lehola, Kadaka ning Tammetõru lasteadade koolieelikud.
Aitäh, Arte Gümnaasium, toreda kutse eest!

Mihklipäevalaat 18. septembril 

Aitäh toreda laada eest! Teiega oli tore!
Heategevuseks kogunes 61 eurot, mille annetasime seekord Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.

 

Kiikhobu spordipäevad 6. ja 11. septembril

Kiikhobu 3-7 aastased lapsed panevad oma oskused proovile kõrgushüppes, hoota kaugushüppes, palliviskes ja staadionijooksul. 
Ilusat TEREPÄEVA -  1. septembrit!  


Lasteaed osales Tallinna Haridusameti poolt koordineeritud Erasmus+ projektis "Õpime mänguliselt"


Projekti raames käis õpetaja Eve tutvumumas alusharidusega Saksamaal ja õpetaja Kadri Hollandis. Lisaks käidi tutvumas lasteaedadega Tartus. Oma õpirännetelt saadud kogemusi ja uusi teadmisi jagati kolleegidega lasteaias ja tutvustati ka Tallinna lasteaedade direktoritele nõupidamisel Õpetajate Majas. Õpetajatel oli huvitav võrrelda, leida sarnasusi ja erinevusi, meie lasteaedade ja Saksamaa ning Hollandi lasteaedade vahel.
 

Õpetaja Kadri: Osalesin esmakordselt Erasmus+ programmi õpirändeprojektis. Projekti „Õpime mänguliselt“ raames oli mul suurepärane võimalus viibida 06.-10.06.2022 Hollandis, Groningenis. Eesti delegatsioon koosnes 11 osalejast Tallinna erinevatest õppeasutustest. Õpiränne aitas tõsta minu kui lasteaiaõpetaja pädevust kaasava hariduse õppemeetodite rakendamisel, sealhulgas kaasaegsete aktiivõppe metoodikate kasutamisest lasteaia rühmades toetava õpikeskkonna arendamiseks. Sain õpirändelt uusi ja põnevaid ideid, mida enda igapäevasesse töösse rakendada. Projektis osalejana olen arendanud oskusi toime tulla laste erinevate vajadustega. Suure boonusena sain endale õpirändelt toredaid uusi tutvuseid, kellega ka edaspidiselt omi mõtteid ja arvamusi jagada. Siiralt tänulik oma asutusele võimaluse eest meie lasteaeda esindada!


 

Õpetaja Eve: Osalesin 6. – 10. juunil 2022  Tallinna Haridusameti korraldatud  „ÕPIME MÄNGULISELT“ õpirändel Münchenis. Reisi esimene ja viimane päev olid reisimiseks. 3 päeva jooksul külastati  Münchenis ja selle ümbruses asuvaid lasteaedu ning pedagoogilise personali koolitusasutusi. Esimesel päeval külastati väljaspool Münchenit asuvat KiTA am Campeon lasteaeda ning Müncheni Pedagoogilist Instituuti. Teisel päeval Münchenis asuvat lastesõime ja Õpetajate Koolituskeskust. Kolmandal päeval tutvuti Münchenist 70 km kaugusel asuva lasteaiaga, kus tegeletakse erivajadustega lastega.
Õpirändel kogetu põhjal saab tõdeda, et  kõigis lastehoiuga tegelevates asutustes oli kindlatel põhimõtetel loodud mängulist õppimist võimaldav keskkond (meenutab Hea Alguse süsteemi). Seal töötab igapäevaselt 4 täiskasvanut rühma kohta. Asutused  eriilmelised, ruumid avarad ja väga heade võimalustega.
Põhilisteks probleemideks on kvalifitseeritud tööjõu leidmine ning pagulastest perede laste integreerimine.  Erivajadustega laste toetamine ja neile tugiisiku leidmine olevat lihtne, sest välja on töötatud hea süsteem. Keeruliseks läheb siis, kui erivajadusega laps avastatakse alles koolis.
Õpirändel kogetust on jäänud väga head emotsioonid. Nähtust  on palju võimalik oma töös kasutusele võtta. 

 

 Erasmus+ rahvusvaheline projekt „A Little antenna“ Tallinna Lasteaias Kiikhobu
Perioodil 01.10.2018-30.09.2020 osales Tallinna Lasteaed Kiikhobu koos lasteaedaga Slovakkiast ja  Tšehhist  Erasmus+ projektis „A Little Antenna“. Projekti eesmärgiks oli laste keskkonna-alaste teadmiste rikastamine (teadlikkus keskkonnast meie ümber, sellega seotud probleemidest ja keskkonnakaitsest).  Projekti raames on lapsed külvanud seemneid, kasvatanud ja istutanud taimi ja aiasaadusi, koristanud koos vanematega lasteaedade õuealasid, rääkinud prügi sorteerimise vajalikkusest, õppinud ise prügi sorteerima, uurinud putukaid ja loomi, ehitanud putukahotelli, meisterdanud erinevatest jääkmaterjalidest.  Nad on õppinud paremini tundma looduskeskkonda meie ümber ning mõistma, kuidas iga inimene saab aidata kaasa sellele, et looduskeskkond meie ümber säiliks. Kõiki neid tegevusi saame jätkata ja teadmisi süvendada järgmistel aastatel. Lisaks on lasteaial nüüd suur kasvuhoone, kus järgmisel hooajal aiandusega jätkata.
Õpetajatele on projektis osalemine andnud võimaluse tutvuda kolleegide tööga teistes riikides ja täiendanud IKT-oskusi.  Juunis 2019 külastasid neli meie lasteaia töötajat partnerlasteaeda Slovakkias Rimavska Sobotas ning novembris 2019 külastasid kolm Kiikhobu lasteaia töötajat partnerlasteaeda Tšehhis Lysá nad Labem – Litolis. Külaskäigu raames tutvuti partnerlasteaedade igapäevaeluga – vaadeldi õppetegevusi, osaleti nendes koos lastega, mängiti lastega õues, käidi koos lastega väljasõitudel. Samuti tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Reisidelt saadud kogemusi ja teadmisi on õpetajad jaganud laste, lastevanemate ja kolleegidega.
Selle aasta juunis oleksid partnerlasteaiad pidanud külastama meie Tallinna Lasteaed Kiikhobu, kuid viiruse Covid-19 levik nurjas selle plaani. Oleksime väga tahtnud külalistele tutvustada oma lasteaeda, Tallinna Loomaaeda, Eesti vabaõhumuuseumi, Tallinna vanalinna. Lisaks oli plaanis tutvustada  ägedaid Mustamäe lasteaedu ja kaunist Tallinna linna. Selle asemel toimus kolmas rahvusvaheline kohtumine virtuaalselt, veebikohtumistena, igal hommikul perioodil 22.09.-25.09.2020. Lapsed kohtusid üksteisega veebi vahendusel, tantsisid ja laulsid koos ning esinesid üksteisele, küpsetasid erinevates riikides kaerahelbeküpsiseid, panid kokku riike tutvustavaid puzzlesid ja värvisid erinevate riikide lippe. Tutvustasime oma lasteaeda video vahendusel, jagasime ülevaateid vahepeal läbi viidud keskkonnaalastest tegevustest ning arutlesime hetkeolukorra ja nõuete üle erinevates riikides.

Meil on hea meel, et projektis osalesime  ja loodame, et sellistest rahvusvahelistest projektidest õnnestub meil ka tulevikus osa saada! projektist valmis ka kokkuvõttev TRÜKIS, millega on digitaalselt võimalik tutvuda.                   

                                        
               
Meie asukoht: Vaata suuremalt