Tere tulemast!
Oleme munitsipaallasteaed, kus on 3 sõime-, 3 liit- ja 6 tavarühma.  Asutuse  eripäraks on  viimased 6 aastat olnud eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".

Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 12-rühmaline, millest 10 rühma on avatud 7.30 - 18.00; valverühmad töötavad 7.00 - 19.00  (Naksitrall ja Pailaps). 
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.


UUDISED
Sügisel lasteaiateed alustavate laste vanematele toimub koosolek 16.06.2015 teisipäeval kell 17.00 lasteaia saalis.
 
Alates 27.05. on suletud lasteaia siseõue-poolne välisuks (fassaadi soojustustöödeks). Palume lapsevanematel kasutada poepoolset välisust ja liikuda läbi pika koridori oma lapse rühma. Uksest sissesaamiseks helistada sama numbriga uksekella nagu tavaliselt.
Perioodil 11.05. - 30.06.2015 toimuvad lasteaias ehitustööd - soojustatakse fassaadi. Palume Teie mõistvat suhtumist remonttöödesse.

Lõpupeod
29.05. kell 17.00 Pailaps, Muumid


Suvine puhkuste periood on peagi algamas, mis tähendab, et rühmi lasteaias hakatakse ühendama.
Alates esmaspäevast 08.06. on suletud Naksitrallide rühm ning Naksitrallide rühma lapsed on oodatud Tembu-Vembu rühma. Poepoolne uks, kood 6.
     

Alates 01.05.2015 toidupäeva maksumus:
• Sõimerühmas 1,60 eurot;
• Aiarühmas 1,85 eurot.
Alus: Tallinna Lasteaed Kiikhobu 19.02.2015 hoolekogu koosoleku protokoll nr 2.

SEL AASTAL LASTEAEDA KOLLEKTIIVPUHKUSEKS EI SULETA. KOGU SUVE ON MÕNED RÜHMAD AVATUD. Suveperioodil on rühmad ühendatud.


    
Meie asukoht:
Vaata suuremalt