Tere tulemast!

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 1 sõimerühm, 3 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.

Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".
Tallinna Lasteaed Kiikhobu liitus märtsis 2023 Rohelise kooli programmiga                                                     

Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 10-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

2022/23 õppeaastal jätkame õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel rühmapõhiselt katsetusi projektõppe-meetodil, kus laps väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi ja üksteisega arvestamist.

 UUDISEDKiikhobu 53!

20 - 24 märts tähistasime lasteaia sünnipäeva, kus igal päeval sai teemakohaselt riietuda - olime kevadiselt kollased, rõõmsalt rohelised, muhedalt mustriliselt, lõbusalt loomakostüümides. Nädal lõppes ühise tantsu- ja laulurohke pidžaamapeoga ning magusa tordi söömisega, loomulikult ei puudunud peolt ja õhupallid ja kingitused. 
Palju õnne meile kõigile!


1.klassi astumine

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini. Taotlusi saab esitada ekoolis või paberkandjal Tallinna Haridusametis.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti arvestatakse võimalusel lapsevanema soove lapse kooli valikul. 

Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine


Kohatasust 2023 aastal


Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
2023. aastal on kohatasu  88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias. Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.
Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Täispikkuses pressiteade: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/uuel-aastal-jaab-kehtima-tallinlastele-praegune-lasteaia-kohatasu-maar Lasteaed osales Tallinna Haridusameti poolt koordineeritud Erasmus+ projektis "Õpime mänguliselt"


Projekti raames käis õpetaja Eve tutvumumas alusharidusega Saksamaal ja õpetaja Kadri Hollandis. Lisaks käidi tutvumas lasteaedadega Tartus. Oma õpirännetelt saadud kogemusi ja uusi teadmisi jagati kolleegidega lasteaias ja tutvustati ka Tallinna lasteaedade direktoritele nõupidamisel Õpetajate Majas. Õpetajatel oli huvitav võrrelda, leida sarnasusi ja erinevusi, meie lasteaedade ja Saksamaa ning Hollandi lasteaedade vahel.
 

Õpetaja Kadri: Osalesin esmakordselt Erasmus+ programmi õpirändeprojektis. Projekti „Õpime mänguliselt“ raames oli mul suurepärane võimalus viibida 06.-10.06.2022 Hollandis, Groningenis. Eesti delegatsioon koosnes 11 osalejast Tallinna erinevatest õppeasutustest. Õpiränne aitas tõsta minu kui lasteaiaõpetaja pädevust kaasava hariduse õppemeetodite rakendamisel, sealhulgas kaasaegsete aktiivõppe metoodikate kasutamisest lasteaia rühmades toetava õpikeskkonna arendamiseks. Sain õpirändelt uusi ja põnevaid ideid, mida enda igapäevasesse töösse rakendada. Projektis osalejana olen arendanud oskusi toime tulla laste erinevate vajadustega. Suure boonusena sain endale õpirändelt toredaid uusi tutvuseid, kellega ka edaspidiselt omi mõtteid ja arvamusi jagada. Siiralt tänulik oma asutusele võimaluse eest meie lasteaeda esindada!


 

Õpetaja Eve: Osalesin 6. – 10. juunil 2022  Tallinna Haridusameti korraldatud  „ÕPIME MÄNGULISELT“ õpirändel Münchenis. Reisi esimene ja viimane päev olid reisimiseks. 3 päeva jooksul külastati  Münchenis ja selle ümbruses asuvaid lasteaedu ning pedagoogilise personali koolitusasutusi. Esimesel päeval külastati väljaspool Münchenit asuvat KiTA am Campeon lasteaeda ning Müncheni Pedagoogilist Instituuti. Teisel päeval Münchenis asuvat lastesõime ja Õpetajate Koolituskeskust. Kolmandal päeval tutvuti Münchenist 70 km kaugusel asuva lasteaiaga, kus tegeletakse erivajadustega lastega.
Õpirändel kogetu põhjal saab tõdeda, et  kõigis lastehoiuga tegelevates asutustes oli kindlatel põhimõtetel loodud mängulist õppimist võimaldav keskkond (meenutab Hea Alguse süsteemi). Seal töötab igapäevaselt 4 täiskasvanut rühma kohta. Asutused  eriilmelised, ruumid avarad ja väga heade võimalustega.
Põhilisteks probleemideks on kvalifitseeritud tööjõu leidmine ning pagulastest perede laste integreerimine.  Erivajadustega laste toetamine ja neile tugiisiku leidmine olevat lihtne, sest välja on töötatud hea süsteem. Keeruliseks läheb siis, kui erivajadusega laps avastatakse alles koolis.
Õpirändel kogetust on jäänud väga head emotsioonid. Nähtust  on palju võimalik oma töös kasutusele võtta. 

 

Lapsed jälle targemad - külas käis Miksteater

22. märtsil käis lasteaias külas Miksteater lavastusega "Võti", mis käsitles keskkonnasäästlikkuse ja spetsiifilisemalt pakendite taaskasutamise temaatikat. Lapsed said keskonnahoiu teemadest veidike teadmisi taaskord juurde.
Toredat emakeelepäeva!

Tänasel emakeelepäeval saime teada, kui palju erinevaid rahvuseid on meie lasteaias :)

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!
Hõissa! Meil on vastlad!

Tänast vastlapäeva tähistasime õues erinevaid liikumisülesandeid täites. Külla tulid ka Tallinna Arte Gümnaasiumi 1. A klassi lapsed.

Mõnusat vastlapäeva kõikidele!Labürint 

Esmaspäeval valmis lasteaia staadionile labürint. Esialgu pidi see valmima jääkuubikutest, kuid ilm ei soosinud vee jäätumist, nii ladusimegi labürindi piima- ja mahlapakkidest. Vastlapäeval said lapsed juba labürindis seigelda. Aitäh Muumide ja Krõlli rühma lastele, kes aitasid labürinti ehitada ning kõikidele peredele, kes tõid lasteaeda veega täidetud piima- ja mahlapakke!
Mikud - Mannid osalesid raamatute teemalisel viktoriinil

Mikud -Mannide 7e liikmeline võistkond käis 11. jaanuaril Sõbrakese lasteaias raamatute aastale pühendatud viktoriinil. Viktoriini jaoks tuli läbi töödata erinaid lasteraamatuid. Saavutati I koht!
Aitäh meie suuretele ja väikesete usinatele raamatusõpradele!Ilusat 2023 aastat!

2023 aasta on Hiina kalendri järgi VALGE JÄNESE AASTA . Võtsime selle meiegi vastu üheskoos 2. jaanuaril õues.

Toredat uut aastat!Heategevuslik piparkoogimüük

II advendi nädalal olid lapsevanemad oodatud lasteaeda kuulama/vaatama advendikontserte, kus lapsed esitasid jõululaule ja tantse. Lisaks said vanemad osta laste ja personali poolt küpsetatud ning kaunistatud piparkooke. Piparkoogimüük läks väga edualt ning kokku laekus 167 eurot, mille kandsime heategevusprogrammile "Märka ja Aita". Aitäh, et aitasite meil aidata!

I advent Kiikhobu õuel

28. novembri õhtupoolikul saime Kiikhobuperega lasteaia õuel kokku, et tähistada  I advendi saabumist. Lastele oli oma sõnumi jätnud lasteaia päkapikk Linda, kes juba vaikselt lasteaia akendel piilumas käib. Lasteaia õuele moodustasime advendiaja algamise puhul valgusraja ning loodame, et peagi näeb ka jõuluvana meie lasteaeda tulla.
Aitäh kõikidele, kes õueküünla kaasa tõid – hoov sai ilusat valgust täis!

Kaunist jõuluootust!

 


Lõbus pereõhtu

Teisipäeva õhtupoolikul oli lasteaed ja lähiümbrus siginat-saginat täis. Tähistasime isadepäeva koos ühise pudrusöömise ja õues orienteerumisega. Ilm oli küll natuke vihmane, kuid kõik punktid said läbi käidud ja tegevused tehtud. Aitäh kõikidele osavõtjatele!


Mõnusat mardilaupäeva!

Tänasel mardilaupäeval kostus Kiikhobu lasteaias mardilaule, sest suuri ja väikeseid mardisante astus sisse igast uksest. Lisaks lauludele pakkusid Mardisandid ära arvamiseks mõistatusi ja sooviti nii raha, tervise- kui ka viljaõnne.
Nüüd on Kiikhobu lasteaed pikaks ajaks õnne täis!Oktoober oli helkurikuu - oleme pimedas kaasliiklejatele nähtavad!

Pärnu Tre raadio ja Pärnu linnavalitsus koostöös erinevate partneritega kutsusid kõiki kogukondi ühiselt helkurikuud tähistama.
Tähistasime seda meiegi. Selleks tõid Kiikhobu lapsed ja täiskasvanud kaasa helkurid, mis said põõsastele riputatud.
Meie helkuripõõsastel on kolm olulist ülesannet – teha nähtavaks hoovi sissesõit autodele, näidata, kui palju erinevaid vahvaid helkureid olemas on ja kõige tähtsam – kui avastad pimedal ajal, et Sul ei ole helkurit, siis võid põõsastelt endale ühe helkuri võtta ja oma riietele kinnitada.
Aitäh kõikidele, kes aitasid helkuripõõsastel valmida - väike helkur võib päästa elu!Prügihunt tuli külla

Kiikhobu 5-7 aastased lapsed osalesid OÜ Üritusturunduse ja Tallinna Strateegiakeskusega koostöö õppeprogrammis„ Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“.
Lapsi õpetati suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme, mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes.
Üheskoos mängiti prügisorteerimise mängu. Iga laps sai kingituseks loodushoiuteemalise värviraamatu.

Aitäh Prügihundile ja tema sõbrale!


20.oktoober on ettelugemispäev

Ettelugemispäeva hommikul ootas Mikud-Mannid rühma lapsi vahva üllatus -  külla tulid Tallinna Arte Gümnaasiumi kaks 9. C klassi tüdrukut, kes lugesid lastele ette kaks lõbusat jutukest. Lisaks oli meie peagi kooliminevatel lastel võimalus küsida koolieluga seonduva kohta.

Aitäh Tallinna Arte Gümnaasiumile ja 9. klassi õpilastele toreda hommikupooliku pakkumise eest!

 


Päästeameti koolitusprojekt „Tulest targem“

18. oktoobril  osalesid Mikud-Mannid  Päästeameti projektis „Tulest targem”. Lasteaia õuel tutvustasid Nõmme Päästekomando päästjad  tuletõrjeautot, päästevarustust ja -tehnikat. Üheskoos arutleti tuleohutuse teemadel, mängiti tuleohutusalast mängu. Lapsed said teadmisi tulekahju tekkepõhjustest, kuidas tulekahju korral käituda ning kuidas kasutada õigesti suitsuandurit. Päästeametilt sai iga laps lahendamiseks ka tuleohutusalased töölehed.

Aitäh Nõmme Päästekomando meeskonnale!

 


Meie lastel terved hambad!

5 ja 6. oktoobril tuli lasteaeda Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendustudeng, kelle sooviks oli edendada eelkooliealiste laste suutervist. Nii said meie lapsed teadmisi hambaid kahjustavatest toitumisharjumustest, arutlesid, miks peaks igal aasta hambaarsti külastama ning õppisid õiget hambapesu. Lapsed, kes suukoolis osalesid, said endale ka isikliku hambapesupäeviku.
Laadapäev Kiikhobus

22. septembri ilusal õhtupoolikul oli lasteaia hoov taaskord siginat-saginat täis. Toimus vahva laadapäev, kus  lapsevanemate ja õpetajate poolt oli laadale toodud erinevat laadakaupa – nii söögipoolist kui ka mänguasju. Müüja ametit said proovida ka lapsed ise.
Seekord olid laadale tulnud lisaks Kiikhobu kõikidele rühmadele ka Rõõmupesa lasteaia Mesilindude ja Naerulindude rühmad.
Aitäh kõikidele lapsevanematele, õpetajatele, õpetaja abidele ja lastele - tänu Teile sai meie laadapäev jällegi toimuda!

Laadapäevalt kogunes heategevuseks 65 eurot, mille annetasime Pesaleidja MTÜ-le https://www.pesaleidja.ee/avaleht/ 
 
Kiikhobu Mikud -Mannid Arte Välejalal
22.septembril võistlesid Tallinna Arte Gümnaasiumi staadionil Arte Välejalad: Arte Gümnaasiumi 1abc klasside õpilased ja Kiikhobu, Kikase, Kadaka ning Lehola Lasteaedade vanemate rühmade mudilased.
Liikuvuse kuu 22. päev oli päikseline ja osalejate meel rõõmus. Teatevõistlusi juhendas Arte Gümnaasiumi Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste koordinaator Ilona Vapper, kaasa lõid klasside ja rühmade õpetajad.Maailmakoristuspäev
Keskkonnahoidmine ja säästmine on meie jaoks oluline teema ning puhtamale keskkonnale andis oma panuse meie Mikkude-Mannide rühm. Kõik olid rõõmsad ja tegusad ning lasteaia lähiümbrus sai natuke puhtamaks.
 

Terepäev

1. septembrit tähistasime õues ühise "Terepäevaga"!  Seekord tulid lastele külla Nähka, Pipi ja Sammalhabe, kellega  üheskoos laulsime ja tantsisime ja tervitasime uue õppeaasta algust. Toredat algavat õppeaastat!
 


Lastekaitsepäev ja spordipäevad Kiikhobu lasteaias

Lastekaitsepäeval, 1. juunil etendus lastele saalis Kiikhobu personali etendus "Imeline kiikhobu", kus osades olid õpetajad Eve ja Kaia, majandusjuhataja Miia, direktor Katrin ja õppealajuhataja Terje, dramaturg-lavastaja logopeed Helje, helitehnik õpetaja abi Ceroly. Lastele pakkus etendus elevust ja äratundmisrõõmu ning muljetamist jätkus kauemaks.

2.ja 3. juunil saavad lapsed taas proovile panna koos Pipiga oma sportlikud võimed ja vaadata, kas nad on võrreldes sügisega osavamaks saanud.

 

Rühmades valmistatud vahvad raamatud

Kiikhobu lasteaia raamatuaasta raames koostasid rühmad erinevaid toredaid raamatuid: nii valmisid rohkete piltidega värviraamat, raamatud, kus jutustatakse dinosaurustest, tutvustatakse vee-elukaid, erinevaid raamatutegelasi, toiduretsepte,  kajastatakse elu lasteaias, raamatud, mille abil saab selgeks õppida tähed ja värvused.
Suur aitäh kõikidele usinatele raamatute meisterdajatele!
Köievedu

Tallinna Lasteaed Mooniõied korraldas kolmapäeval 27.04. enda hoovil võistluse"RAMMULASTE KÖIEVEDU", kuhu kutsus osalema Mustamäe lasteaedade võistkondi. Köieveos osalesid Kiikhobu lasteaed, Sõbrakese lasteaed, Lepistiku lasteaed, Pallipõnni lasteaed, Tähekese lasteaed, Männi lasteaed, Tammetõru lasteaed ja Mooniõite lasteaed. Esimese koha saavutas Kiikhobu lasteaia Sipsiku rühm. Aitäh Sipsiku rühma lastele, õpetaja Lembele ja liikumisõpetaja Marjule! Suur tänu Mooniõite lasteaiale toreda ürituse korraldamise eest!Vabatahtlik Alessio kokkuvõte esimestest kuudest Tallinnas ja lasteaias

Oleme lasteaias võõrustanud noori vabatahtlikke Euroopast juba alates aastast 2009. Oleme kohtunud paljude erinevate noortega ja õppinud tundma erinevaid kultuure ning tutvustanud neile Eestit. Sel aastal on meie juures Alessio Itaaliast, täpsemalt Sardiiniast. Alessio esimeste mõtetega ja kogemustega lasteaiast ja Eestist on võimalik tutvuda siin.

Aprill on Kiikhobu lasteaias südame-ja nutikuu

18-22 aprillil tähistasime Kiikhobu lasteaias südamenädalat, mil toimusid õues ühisliikumised lastele kahe rühma juhendamisel. Nii said kõik lapsed iga päev juhendada ja tantsida muusika saatel lõbusaid tantsukesi ning teha ka laste joogat.
Üle pika aja sai nuti- ja südamekuu raames ellu äratatud Kiikhobu jüriööjooksu traditsioon.
21. aprilli õhtul kogunesid Kiikhobu personal ja lapsed peredega lasteaia hoovile. Soojendustantsud tantsitud, tegime tõrvikutega rongkäigu ümber lasteaia maja, saates nii ära halva ja avades ukse kõigele heale. Viimaseks ülesandeks tuli rühmadel orienteeruda piltide järgi lasteaia ümbruses. Leitud paigad tuli jäädvustada ja laadida Padlet- keskkonda. Lisaks Kiikhobu lastele ja täiskasvanutele, orienteerusid koos meiega Rõõmupesa lasteaia Mesilindude rühma väikesed ja suured. Suur tänu kõigile 199-le osalejale - oli üks ütlemata vahva õhtupoolik!Õuesõppepäev

14. aprill on rahvusvaheline õuesõppepäev ning traditsiooniliselt tähistame seda Kiikhobu lasteaias meiegi. Seekord oli meie õuesõppepäev lihavõttepühade teemaline ning toimus suur munajaht. Munajahi alustuseks said kõik rühmad fotod kohtadest, kust  pühademune otsida. Nii said lapsed näidata oma teadmisi lasteaia õueala kohta – kus õitsevad lillad krookused, sirel, kus on lumikellukesed, kus kasvavad lasteaias kõrvitsad, kased ning kus üksik väike kuusepuu. Fotol näidatud kohtades olid kausikesed väikeste värviliste munadega, kus sees olid ülesanded. Ülesanded olid seotud erinevate teemadega – taime ehituse, kevadlillede ja köögiviljade tundmine, käbide loendamine, nendega arvutamine, klotsidest lille nimetuse ladumine, lumikellukese laulu laulmine, erinevate aiatööriistade tundmine ning liikumistegevused. Ülesannete arv ja raskusaste sõltus laste vanusest – noorematel vähem ja lihtsamad ülesanded, vanematel rohkem ja raskemad ülesanded.
Viimases punktis ootas aga kõiki üllatus – tibu, kellega koos said lapsed tantsida tibutantsu. Rühmad said väikese kingituse  - munakujulised värvilised õuekriidid ja iga laps sai endale kollase tibukese.
Väikene vihm meid ei takistanud ja üritus pakkus otsimisrõõmu nii väikestele kui suurtele. Lisaks Kiikhobu lasteaia lastele võtsid üritusest osa Tallinna Rõõmupesa Lasteaia Mesilindude rühm ning Tallinna Arte Gümnaasiumi 1.klasside lapsed. Kauneid kevadpühi kõigile!

 Kiikhobu Lasteaia 52. sünnipäev!

Palju õnne, kallis lasteaed!
Mustamäe lasteaedade laste lemmikud toidud

 
Jaanuar oli tervisliku toitumise kuu ning kutsusime Mustamäe lasteaedasid liituma meie projektiga koostada üheskoos väikene kokaraamat, kus rühmad erinevatest Mustamäe lasteaedadest jagavad retsepte tervislikest toitudest. Nüüd saame valminud kokaraamatut kõikidega jagada! Aitäh kõikidele, kes oma retsepte meiega jagasid!
Lõbusat kokkamist!Emakeelepäev

Kiikhobu lasteaia laste arvates on just need kõige ilusamad eestikeelsed sõnad:Hõissa, vastlad!

Tänasel vastlapäeval olid õues erinevad punktid, kus sai täita meeleolukaid ülesandeid: 
* nööri mööda kelgusõit;
* kelgutamine kelgumäel või liulaskmine liumäel;
* sigade põllule ajamine;
* saapavise;
* ubade potti tassimine
Külas olid ka erinevad loomad, kes lustisid koos lastega õuel. Lõunasöögiks oli hernesupp ja õhtuooteks vastlakukkel! Pikka liugu!Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti!

Kuulasime hümni, tantsisime Eesti rahvatantsu "Kaera-Jaan" ja laulsime Eestile sünnipäevalaulu!Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit kutsus meid osalema üle-maailmses vähihaigete laste toetuskampaanias.
15. veebruar on rahvusvaheline vähihaigete laste päev, mille sümbolina kasutatakse kogu maailmas kuldset linti, näidates toetust ja solidaarsust lapseea vähivastasele võitlusele.
Eestis aitab vähihaigeid lapsi ning nende vanemaid Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

Kiikhobu lasteaia õuel oli küünaldest kuldne lint.


Kiikhobu olümpia 15.02.-17.02.

Õues liikumine teeb tuju heaks! Esimesel päeval olid kavas tõrvikuga jalutuskäik ümber lasteaia, tutvumine olümpia maskoti hobusega, lumepalliga täpsusvise ning kelguga sõbra vedamine. Teisel päeval on kavas hularõngast läbi pugemine, hokikepiga palli väravasse ajamine ja väljakul pallide loopimine. Viimaseks päevaks kavandatud Suusabussi külaskäigu pidime aga kahjuks kehvade ilmaolude tõttu tühistama.
 Häirekeskuse konkurss „Lumest lumele 112“.
Kiikhobu lasteaia laste 112 numbrid, nii lumest kui lumele. „Lumest lumele 112“ on traditsiooniks saanud tore sündmus, kus osalemiseks tuleb igal lasteaiarühmal saata lõbus foto sellest, kuidas lapsed kujutavad efektselt hädaabinumbrit 112. Ideaalis võiks selleks ammutada inspiratsiooni lumest, kuid kui ilmaolud seda ei soosi, võib kasutada oma loovust ja saata muid loomingulisi lahendusi. 

 


Mustamäe lasteaedade kokaraamat

Meie jaanuarikuu üleskutsele koostada üheskoos Mustamäe lasteaedade tervislike toitude kokaraamat vastas 16 Mustamäe lasteaeda. Saadeti üle 50ne retsepti. Kõige populaarsemad olid salatid ja smuutid. Aitäh kõigile kokkajatele ja retseptide jagajatele! Nüüd tegeleme toimetamisega ning loodame kokaraamatu peagi valmis saada!


Suusabuss lasteaias

Talv on täies hoos ja tahaks suusatada, seetõttu kutsusime endale külla suusabussi. Eesti Suusaliidu "Suusabussi" projekt on 2021/2022 hooajal käigus juba kuueteistkümnendat hooaega. Suusabuss on lõbus, õpetlik ja kasulik suusakoolituse projekt, kus eriharidusega suusainstruktor koos spetsiaalselt varustatud kaubikuga käib koolides ja lasteaedades suusaõpet andmas. 
Täna said suusatada 5 rühma 5-7 aastased lapsed. Kukkumist oli palju, sest paljud lapsed suusatasid esimest korda, aga tore ja lõbus oli ka. Nii mõnigi laps arvas, et oleks tore, kui suusad oleksid ka kodus.
Järgmine kord suusatame 17.02. Loodame, et talv ikka jätkub! 


   • Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaan
Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Lasteaed Kiikhobu Covid-19 tõkestamise plaani leiad siit:
Erasmus+ rahvusvaheline projekt „A Little antenna“ Tallinna Lasteaias Kiikhobu
Perioodil 01.10.2018-30.09.2020 osales Tallinna Lasteaed Kiikhobu koos lasteaedaga Slovakkiast ja  Tšehhist  Erasmus+ projektis „A Little Antenna“. Projekti eesmärgiks oli laste keskkonna-alaste teadmiste rikastamine (teadlikkus keskkonnast meie ümber, sellega seotud probleemidest ja keskkonnakaitsest).  Projekti raames on lapsed külvanud seemneid, kasvatanud ja istutanud taimi ja aiasaadusi, koristanud koos vanematega lasteaedade õuealasid, rääkinud prügi sorteerimise vajalikkusest, õppinud ise prügi sorteerima, uurinud putukaid ja loomi, ehitanud putukahotelli, meisterdanud erinevatest jääkmaterjalidest.  Nad on õppinud paremini tundma looduskeskkonda meie ümber ning mõistma, kuidas iga inimene saab aidata kaasa sellele, et looduskeskkond meie ümber säiliks. Kõiki neid tegevusi saame jätkata ja teadmisi süvendada järgmistel aastatel. Lisaks on lasteaial nüüd suur kasvuhoone, kus järgmisel hooajal aiandusega jätkata.
Õpetajatele on projektis osalemine andnud võimaluse tutvuda kolleegide tööga teistes riikides ja täiendanud IKT-oskusi.  Juunis 2019 külastasid neli meie lasteaia töötajat partnerlasteaeda Slovakkias Rimavska Sobotas ning novembris 2019 külastasid kolm Kiikhobu lasteaia töötajat partnerlasteaeda Tšehhis Lysá nad Labem – Litolis. Külaskäigu raames tutvuti partnerlasteaedade igapäevaeluga – vaadeldi õppetegevusi, osaleti nendes koos lastega, mängiti lastega õues, käidi koos lastega väljasõitudel. Samuti tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Reisidelt saadud kogemusi ja teadmisi on õpetajad jaganud laste, lastevanemate ja kolleegidega.
Selle aasta juunis oleksid partnerlasteaiad pidanud külastama meie Tallinna Lasteaed Kiikhobu, kuid viiruse Covid-19 levik nurjas selle plaani. Oleksime väga tahtnud külalistele tutvustada oma lasteaeda, Tallinna Loomaaeda, Eesti vabaõhumuuseumi, Tallinna vanalinna. Lisaks oli plaanis tutvustada  ägedaid Mustamäe lasteaedu ja kaunist Tallinna linna. Selle asemel toimus kolmas rahvusvaheline kohtumine virtuaalselt, veebikohtumistena, igal hommikul perioodil 22.09.-25.09.2020. Lapsed kohtusid üksteisega veebi vahendusel, tantsisid ja laulsid koos ning esinesid üksteisele, küpsetasid erinevates riikides kaerahelbeküpsiseid, panid kokku riike tutvustavaid puzzlesid ja värvisid erinevate riikide lippe. Tutvustasime oma lasteaeda video vahendusel, jagasime ülevaateid vahepeal läbi viidud keskkonnaalastest tegevustest ning arutlesime hetkeolukorra ja nõuete üle erinevates riikides.

Meil on hea meel, et projektis osalesime  ja loodame, et sellistest rahvusvahelistest projektidest õnnestub meil ka tulevikus osa saada! projektist valmis ka kokkuvõttev TRÜKIS, millega on digitaalselt võimalik tutvuda.                   

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt