Tere Tulemast!
Oleme 12 rühmaga munitsipaallasteaed  3 sõime-, 3 liit- ja 6 tavarühmaga.  Asutuse  eripäraks on  viimased 6 aastat olnud eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. Meie tõekspidamine on, et  inimest saab mõjutada väärtusi hindama alustades sellega juba  varajasest lapsepõlvest peale. Toetudes laste loomulikule huvile ümbritseva keskkonna avastamisel, õpivad nad enda ümber olevat maailma märkama ning sellest hoolima. Territoorium oma 1,2 hektariga on suurepäraseks pinnaseks hoolivuse ja armastuse kasvatamisel ümbritsevasse loodusesse.
Kollektiivis toimivad sotsiaalsed suhted, üheskoos laste ja perega õpitakse hindama ühiseid väärtusi nn õppimine toimub läbi väärtuskasvatuse so  hooliv suhtumine meid ümbritsevatesse keskkonda. Oluline roll hinnangute kujunemisel on meie kodu ja maailm, mis meid otseselt ümbritseb so linn ja meie selles keskkonnas. Linnakultuur, mis haarab palju tehismaailma, selles säilitame laste õpetamisel ning oskust märgata ümbrust ja sellest hoolida. Igapäevase tegevuse ühitamine väärtushoiakutega toimub töötaja individuaalse tegevusena läbi eneseanalüüsi ja reflektsiooni, meeskondliku tegevusena läbi meeskondade vahelise koostöö ning organisatsioonilise tegevusena läbi juhtimise ja personali arendamise.
2003 aastal seoses Hollandi-Eesti keskkonnaharidusliku projektiga „Aiatuulik“ asus MTÜ Koolitus ja Nõustamiskeskus HARED koolitama asutuse personali. Tänu õpetajate süvateadmistele keskkonnaharidusest õpetati lapsi ümbritsevat maailma vahetult nägema, kogema ja läbi elama. Oma tegevuse kogemused ja hinnangud edastasid õpetajad kolleegidele näidates, et keskkonnaharidus on väga tänuväärt teema, mille kaudu saab kujundada lastes nii vaimseid-, kehalisi- kui sotsiaalseid omadusi.
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.


Töökorraldus:


Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00;
millest 10 rühma töötavad 7.30 - 18.00; valverühmad 7.00 - 19.00  (Naksitrall ja Pailaps).
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Lasteaed on 12 rühmaline ja töökeel on eesti keel

Meie asukoht:
Vaata suuremalt