Tere tulemast!
Esmaspäev

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 2 sõime-, 3 liit- ja 7 tavarühma.  Asutuse  eripäraks on  viimasel kümnel aastal olnud eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga.
Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb aktiivselt kaasa programmis "Märka ja aita".

Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 12-rühmaline, millest 10 rühma on avatud 7.30 - 18.00; valverühm töötab 7.00 - 19.00  (Muumid või Pailaps). 
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

 Valverühm on Muumid (poepoolne uks), kood 4.

  

UUDISED
13.06. kell 17.15 on koosolek sügisest lasteaiateed alustavate laste vanematele.


Rühmad perioodil 19.06.-22.06. 
• 19.06. – 22.06. on koos Mõmmide ja Mikkude-Mannide rühma lapsed Mõmmi rühmaruumis (õpetajad Nele ja Margot, õpetaja abi Marika);
Krõlli ja Tembu-Vembu lapsed (Tembu-Vembu rühma lapsed kasutavad oma kappe ja voodeid), õpetajad Eha ja Virve, õpetaja abi Viive;
Pätude ja Tupsude rühma lapsed Pätude rühmaruumis (õpetaja Lembe, õpetaja assistent Ingrid, õpetaja abi Aira);
Muumide ja Kati-Mati rühma lapsed Muumide rühmaruumis (õpetaja Kadri, õpetaja abi Küllike).
Kui mõnes rühmas on lapsi koos väga palju, teeme jooksvalt vastavalt vajadusele muudatusi. 
Ülejäänud rühmad on oma rühmaruumides. 

22.06. tähistame jaanipäeva, kui ilm lubab, söövad lapsed ka lõunat õues :)

22.06. on lühendatud tööpäev. Tavarühmad töötavad kuni 15.00, valverühm kuni 16.00.

Lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud 26.06.-09.07.2017. Asenduslasteaiaks on Tallinna Liivaku Lasteaed. Kellel on vaja kohta asenduslasteaias, palun võtke ühendust direktoriga juhataja@kiikhobu.ee

Alates 10.07.2017 on lapse toidukulu päevamaksumus sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot.

Sügislaat toimub 07.09. algusega kell 16.30 kas lasteaia õuealal või saalis, olenevalt ilmast.
     


      

                   
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt