Tere tulemast!
Oleme munitsipaallasteaed, kus on 2 sõime-, 2 liit- ja 7 tavarühma.  Asutuse  eripäraks on  viimasel kümnel aastal olnud eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga.
Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb aktiivselt kaasa programmis "Märka ja aita".

Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline, millest 10 rühma on avatud 7.30 - 18.00; valverühm töötab 7.00 - 19.00  
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.

 Valverühm on Sipsik (poepoolne uks), kood 1.

  

UUDISED
 
Perioodil 21.08.-25.08. on koos Muumide ja Pailapse rühma lapsed, Pailapse rühmaruumis.
Ülejäänud rühmad on oma ruumides.

Alates 28.08. on kõik rühmad avatud oma rühmaruumides.


Alates 10.07.2017 on lapse toidukulu päevamaksumus sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,10 eurot.


Sügislaat toimub 07.09. algusega kell 16.30 kas lasteaia õuealal või saalis, olenevalt ilmast.
     


      

                   
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt