Menüü

Lasteaeda toitlustab Tüdrukud OÜ


Toitlustamise aluseks lasteaias on Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008 määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja kool 

„Meie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas“

                                                                                                                                                                                                                      

Menüü 17.06.-21.06.2024
Menüü 25.06.-28.06.2024 
Menüü 01.07.-05.07.2024 
Menüü 08.07.-12.07.2024