Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2021/2022 õ-a

Rõõmus laps!

1.
Laps 
• on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisse teemade valikul ja kasvukeskkonna loomisesse lähtuvalt lapse vanusest ja võimetest;
• väärtustab ümbritsevat keskkonda, omandab tööoskusi, üksteisega arvestamist avastades, uurides, õppides, mängides.


2.
Lasteaia ja kodu koostöö toetab lapse huvisid, iseseisvat mõtlemist ja tegutsemist, julgustab last jagama oma arvamust ja kogemusi.

3.
Õpetaja märkab laste huvisid  ja arvestab nendega õpp-kasvatusetegevuste kavandamisel.  Lõimib projektõpet õppe-kasvatustegevuste valdkondadega ja loob lapsele sobiva kasvukeskkonna.