Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2018/2019 õ-a

EESTI JA EESTLASED - MEIE JÄÄME

1.  Laps on teadlik, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu läheme (minevik, olevik, tulevik).
Laps on teadlik erinevatest paikkondadest ja nende omapäradest Eestis.

2. Lasteaia ja kodu koostöö on toeks Eesti kultuuripärandi edasi kandmisel.

3. Lasteaia töötaja on avatud saamaks teadmisi Eesti kultuuriajaloost ning annab neid loovalt lastele edasi.